Välkommen till

Lund-Kloster Rotaryklubb

Rotary är ett yrkesnätverk som arbetar för en bättre värld. Klubbmedlemmarna har olika upplevelser, bakgrunder, kunskaper och livsåskådningar som bidrar till att skapa intressanta möten och meningsfulla humanitära insatser. Lund-Kloster RK träffas varje tisdag för att utbyta erfarenheter och lyssna till ett intressant föredrag samtidigt som vi bidrar till den lokala och globala samhällsnyttan. 

 
Senaste nytt från klubbmöten
Tord Jonson berättade i sitt egoföredrag om olika livsval och sitt arbete som sjukhusgenetiker. Vi fick bland annat veta att Tord studerat i Paris som han fortfarande har en stark koppling till, att han doktorerat om pankreascancer och att han nu arbetar med att analysera DNA-prover från patienter med sällsynta sjukdomar. Analyserna söker förklaringar till sjukdomar genom att hitta avvikelser i genmassan. För att lyckas med detta har en metod som kan läsa av alla gener samtidigt utvecklats. Det finns dock mycket forskning kvar att göra inom genetiken, konstaterar Tord, eftersom vi fortfarande inte vet vad ca 70% av generna gör.
2022-04-26: Daniel Möller berättar om pekoral genom tiderna. Till att börja med konstateras att ordet pekoral är härlett ur latinets pecus som betyder ’boskap’. Då pecora betyder ’får’ på italienska, kan slutsatsen dras att pekoral helt enkelt är en fåraktig diktning. Denna fåraktiga diktning har dock funnits länge. Redan på 1600-talet parodierade Georg Stiernhielm i en hovbalett Sveno Dalius diktning och både Birger Sjöberg och August Strindberg uppmärksammade pekoralisterna. Utöver vanliga pekoral kan vi hitta ädelpekoral (t. ex. Karl Krüger-Hanssons) och pekoralpastischer, dvs avsiktliga pekoral som t. ex. Gunnar Ekelöfs texter publicerade i Grönköpings veckoblad. De avsiktliga pekoralen imiterar de oavsiktliga, ofta med en litteraturkritisk intention. Den intresserade kan läsa mer i antologin ”Tre sekler av svenska pekoral”.
2022-04-19: Det var inte meningen att Christina Wadstén-Malm skulle bli polis. Hon började på handelsgymnasium, men fick där en kvinnlig lärare i handelsrätt som imponerade så mycket på henne att hon valde att studera juridik i Lund. Sedan blev det tingsrättstjänstgöring i Halmstad som polisnotarie. I början av 70-talet kom det påbud om att rekrytera kvinnor till polischefsutbildning. Christina var inte särdeles intresserad, men hon ombads söka och blev, tillsammans med 19 män, antagen trots att hon vid intervjun meddelade att hon troligen var gravid... I utbildningen ingick 8 månader som polis i fält. Därefter arbetade hon bland annat som åklagare, polissekreterare, polisintendent och polischef. Kombinationen av juristexamen och polisutbildning har gett henne legitimitet i organisationen, även om en del anekdoter visade att det inte alltid var lätt att vara kvinna. Trots det har hon både utvecklat och avvecklat, varit med vid kärnkraftsdemonstrationerna vid Barsebäck och 30 november-demonstrationerna i Lund. Hon avslutade karriären som stabschef hos länspolismästaren i Malmö. 
2022-04-12: Vad har trädens årsringar och konst gemensamt? Mycket, visade det sig, när Johannes Edvardsson berättade om sina besök på olika museer i Europa. Hans uppdrag som geolog var att åldersbestämma konstverk av Jacques Jordaens och Anthony Van Dyck, båda verksamma i början av 1600-talet. Med hjälp av årsringarna i målningarnas träpannåer gick det att åldersbestämma desamma, även om inte alla jublade när Johannes tog fram rakbladet för att skära i pannån. Förtroende måste byggas för att få komma nära dessa mångmiljonvärderade konstverk (vi fick 5 tips). Arbetet inom projektet ”Jordans Van Dyck Panel Paintings Project” ledde fram till dateringar som bekräftade konsthistorikers teorier, men också till avslöjanden av förfalskningar och upptäckter av original. Det gick åt mycket champagne för att fira …
2022-04-05: Gubben Noach är en känd visa för de allra flesta av oss, vilket också visade sig när alla närvarande stämde upp i sång! De flesta av oss har säkert dessutom anat att den refererar till Bibelns Noa. Men visste ni att det endast är den första strofen av åtta som har denna koppling? Resten, berättade Johan Stenström, diktade Bellman upp helt fritt – inte minst delen om att Noach hade en förträfflig hustru som aldrig nekade honom en sup. Texten var inte okontroversiell. År 1768 uppmanade Lunds domkapitel alla präster i Skåne att samla in de exemplar av visan som var i omlopp eftersom den ”må bedröfwa och oroa alla rättsinnade …”. Noa har också en koppling till vin. För tusentals år sedan odlades det första vinet i området mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Det var precis här som Noa en gång strandade med sin ark. Detta var bara ett av flera intressanta sammanträffanden som Johan berättade om. Fler finns i boken ”Ordet och vinet”. 
2022-03-15: Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, berättade för oss om hur forskningen om robotar går framåt. Vi behöver (ännu) inte oroa oss för att robotar ska ta över världen – det behövs mycket mer kunskap innan robotar kan fungera på ett säkert sätt. Även om robotar kan lära sig imitera mänskligt beteende så kan resultatet bli väldigt fel eftersom de inte kan förstå motivet bakom handlingen. Men forskningen går framåt. Genom att lära roboten de rörelser hos människor som avslöjar olika känslor kan känslor som t ex empati imiteras av roboten. Men den kan fortfarande inte känna. Den är fortfarande en maskin.
2022-03-09: Tio medlemmar från tre olika Rotaryklubbar samlades i kväll på Fontänhuset för att sätta igång det mentorskapsprogram som diskuterats sedan före pandemin. Konstaterades att Fontänhuset, med Matilda Espmarker som klubbhuschef, bedriver en fantastisk verksamhet för både studenter och andra som behöver stöd för att komma tillbaka till studier eller yrkesverksamhet. Med mentorskap och kunskapsförmedling hoppas vi kunna bidra till att göra vägen framåt lite lättare. 
2022-03-08: Jonas Hafström, tidigare ambassadör i bl a. Bangkok och Washington DC, gav sina personliga reflektioner om världsläget i och med Rysslands invasion av Ukraina. Han menar att situationen är mycket allvarlig och att det går att dra paralleller till 60-talets ryska upptrappning. Då var det Chrusjtjov som uppfattade USA (Kennedy) som svagt och tog chansen att försöka förändra maktbalansen. Putin verkar dock agera personligt snarare än politiskt. Han vill stöpa om säkerhetsordningen och viker inte från de krav han ställer. De diplomatiska samtal som förts har därför strandat och resultatet blir en upptrappning. Kremls avsikt är enligt Jonas att inrätta en marionettregering i Kiev och därefter underteckna ett ”fredsavtal”. Detta är uppenbart svårare än vad Putin tänkt sig och det finns risk för en långdragen konflikt som allvarligt påverkar såväl Ryssland som resten av världen. Gemensam försvarspolitik diskuteras i EU och frågan är om det kan bli fred så länge Putin sitter i Kreml. Han lär inte backa.
Klubbmöten
Lund-Kloster

Vi möts fysiskt
tisdagar kl 12:15
Restaurang MEAT
Kattesund 8A
Lund,  222 23
Sweden
Krögaren Atte på MEAT hälsar oss välkomna! 
Funktionärer Lund-Kloster RK
President
Skattmästare
Sekreterare
Inkommande president
Klubbmästare
Vice Sekreterare
Immediate Past President
Webmaster
Revisor
Revisor
Närvarorapportör
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Kontaktperson Utbildning
Kontaktperson TRF
Kontaktperson RFE
Kontaktperson Ungdomsutbyte
Kommande evenemang