Välkommen till

Lund-Kloster Rotaryklubb

Rotary är ett yrkesnätverk som arbetar för en bättre värld. Klubbmedlemmarna har olika upplevelser, bakgrunder, kunskaper och livsåskådningar som bidrar till att skapa intressanta möten och meningsfulla humanitära insatser. Lund-Kloster RK träffas varje tisdag för att utbyta erfarenheter och lyssna till ett intressant föredrag samtidigt som vi bidrar till den lokala och globala samhällsnyttan. 

 
Senaste nytt från klubbmöten
2024-04-23: Medicinprofessorn och muskelfysiologen Anders Arner har studerat muskelvävnad hos allt från zebrafiskar till grisar. Forskningen handlade främst om snabba och långsamma glatta muskler. Han berättar livfullt om hur han efter 25 år och guldklocka tröttnade på Lunds universitet och flyttade till Karolinska i Stockholm. Nya tankar kring pedagogik på läkarprogrammet och nya organisationsmodeller bidrog till beslutet. Han medger dock att pedagogiken problembaserat lärande (PBL) inte var så dum i alla fall. Anders ger oss inblick i historien genom professor Magnus Blix som studerade muskler i Lund redan år 1884, först i Konsistoriehuset (Kuggis) och sedan i Fysiologihuset på Biskopsgatan som stod färdigt 1893. Efter pensioneringen från Karolinska gick flytten tillbaka till Lund där han nu är aktiv som seniorkonsult vid Igelösa Life Science. Med hjälp av bland annat synchrotron-tekniken vid MAX IV studerar han nu hjärtmuskeln för att utveckla nya metoder för hjärttransplantation. Sitt historiska intresse förklarar han med ett citat från Håkan Westling: "Männens intresse för medicinsk historia växer i takt med deras prostata".
2024-04-16: Lars-Göran Pärletuns föredrag om Knallarnas hemliga språk sammanfattas här av honom själv. Knallar blev ett allmänt begrepp för gårdfarihandlarna från Sjuhäradsbygden som fick unika rättigheter att bedriva handel över hela det svenska riket. Inom sin grupp utvecklade de ett eget hemligt språk med en stor uppsättning egna substantiv, verb och adjektiv. Lars Göran berättade att hans intresse väcktes av en anas bouppteckning från 1825. Hans farfarsmorfarsmor, hustrun till en gårdfarihandlare, efterlämnade en garderob med bl.a. fyra silkesklänningar, sex bomullsklänningar och fyra vita klänningar. Vid denna tid hade en bondhustru på sin höjd bara en vardags- och en finklänning. Senare forskning visar att denna gårdfarihandel var mycket omfattande och var embryot till det svenska konsumtionssamhället. Säljare och kund möttes i en omfattning som inte tidigare varit möjlig. Under cirka två sekel reste varje år mer än tusen knallar runt i riket och knackade dörr från by till by.  
2024-04-09: Ådne Steen benämner sig själv "vaktmästare" istället för VD. Motivet för detta är att företaget Igelösa Life Science inte själva säljer något. De ägnar sig istället åt att bedriva forskning och utbildning. De innovationer som kommer fram ur forskningen förs ut i världen genom andra företag och forskningspublikationer, samt genom utbildningar. Allt började med att Ådnes far Stig, forskare i thoraxkirurgi, ville förstå hur man kan förlänga tiden från det att ett organ tas från donator till det att transplantation kan ske. Han behövde bättre laboratorium och bad om tillstånd från universitetet att bygga upp ett sådant i en privat miljö. Olika tillfälligheter gjorde att laboratoriet hamnade i en gård på landet. Forskningen är framgångsrik, bl. a. har man byggt ett system som kan kontrollera organ utanför kroppen, en metod för hur ett hjärta kan tillvaratas inför transplantation, och den mekaniska hjärtstartaren LUCAS. Ett (av flera andra) bevis på framgången kan vara att Igelösa Life Science besökts inte bara av Nobelpristagare, utan av både drottning Silvia och Påven.
2024-03-19: Rolf Ring berättar att Raoul Wallenberginstitutet (RWI), eller "The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law" som är det fullständiga namnet, etablerades redan 1984 som en oberoende institution vid Lunds universitet. År 2024, då det alltså firas 40-årsjubileum, finns ca 70 medarbetare (ca 35 i Lund) vid institutet som arbetar med såväl forskning som utbildning och samverkansaktiviteter i 40 länder. Syftet är att bidra till en större förståelse och respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. I början utbildades främst studenter från juristprogrammet, men nu finns ett antal tvärvetenskapliga program och andra projekt i samarbete med universitetet. Forskning är en viktig del eftersom den utvecklar utbildningen. Dessutom finns det bästa folkrättsliga biblioteket i norra Europa - numera digitaliserat - vid Raoul Wallenberginstitutet.
2024-03-05: Sven-Petter Hovelius berättade entusiastiskt om Lund som handelsstad. Han framhöll att handeln i Lund mår betydligt bättre än på de flesta andra ställen - hotell och restaurang har t.ex. ökat rejält det senaste året. Det främsta problemet är avsaknaden av större butikslokaler i centrum. Det finns många butikskedjor som vill etablera sig i Lund, men svårt för dem att hitta rätt lokal. Handelsföreningen har 160 verksamheter som medlemmar och satsar bl. a. på utbildning för att bygga stadskärnans handel. De samverkar med Citysamverkan som just håller på att utveckla den nya Botulfsplatsen. Tanken är att skapa en attraktiv plats som drar folk till de näraliggande verksamheterna. Sven-Petter avslutar med att tipsa om https://www.lundcity.se om man vill veta vad som händer - här hittas allt!
2024-02-06: Lars Göran Pärletun har förtjänstfullt sammanfattat Eva Nordgrens föredrag i denna text. Eva Nordgren inledde med att presentera webbutgåvorna av Svenska Akademiens ordböcker: Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) samt föredragets huvudtema Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Webbutgåvorna hittas här: svenska.se Därefter berättar hon att arbetet med SAOB blev klart under 2023 och nyheten uppmärksammades även utomlands.  Svenska Akademien inrättades av Gustav den III år 1786 efter fransk förebild. I statuterna ålades akademien att utarbeta en ”Svensk Ordabok och Gramatica”. Arbetet fördelades mellan ledamöterna men intresset var svalt. Detta ledde inte till någon ordbok.  
2024-01-23: Statsgeologen Alexander Lewerentz berättade att den gröna omställningen gör att samhällets behov av olika typer av metaller och mineraler ökar. Dessa strategiska råvaror produceras till största delen i Kina, vilket kan bli ett problem. EU importerar alltså största delen av alla dessa råvaror. Nu har man dock börjat utforska i vilka områden det skulle gå att utvinna viktiga mineraler och har kommit fram till att det i Norden finns stor potential. Sverige har t ex en mångsidig berggrund som bildats så långt tillbaka som 2,8 miljarder år! 3 olika bergskedjor och vulkanism och magmatisk aktivitet har hjälpt till att bilda malm och mineral. Vi har dessutom en 1000-årig historia av gruvdrift. Det finns alltså möjligheter.
2023-12-12: Efter en fantastisk avslutning på Rotaryåret med hjälp av Niklas Törnlunds stämningsfulla poesi ser vi fram emot lugna och fridsamma helger. Den 9 januari samlas vi igen för ett klubbsamråd. Kanske ger helgerna tid och möjlighet att fundera över hur du tycker att klubben kan utvecklas? Vi ses 2024 med nya krafter och ny inspiration!
Klubbmöten
Lund-Kloster

Vi möts fysiskt
tisdagar kl 12:15
Restaurang MEAT
Kattesund 8A
Lund,  222 23
Sweden
Krögaren Atte på MEAT hälsar oss välkomna! 
Funktionärer Lund-Kloster RK
President
Skattmästare
Sekreterare
Inkommande president
Klubbmästare
Vice Sekreterare
IT-Samordnare
Immediate Past President
Revisor
Revisor
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Kontaktperson Utbildning
Kontaktperson TRF
Kontaktperson Ungdomsutbyte