Välkommen till

Lund-Kloster Rotaryklubb

Rotary är ett yrkesnätverk som arbetar för en bättre värld. Klubbmedlemmarna har olika upplevelser, bakgrunder, kunskaper och livsåskådningar som bidrar till att skapa intressanta möten och meningsfulla humanitära insatser. Lund-Kloster RK träffas varje tisdag för att utbyta erfarenheter och lyssna till ett intressant föredrag samtidigt som vi bidrar till den lokala och globala samhällsnyttan. 

 
Senaste nytt från klubbmöten
2023-03-14: Gunilla Jarlbro konstaterar att kvinnor fått mer plats i dagens medielandskap, men att det fortfarande är män som dominerar. När det gäller politiken så fokuseras numera mer på personen än på politiken, i synnerhet när det gäller våra kvinnliga politiker. Valanalyser tenderar att diskutera vem som "vann" snarare än vilka politiska budskap som fördes fram. Våra kvinnliga partiledare får också stå ut med att media tycker det är intressant att diskutera deras kläder, frisyrer och personliga upplevelser snarare än den politik som de står bakom. Några har valt att tona ner sin femininitet (Magdalena Andersson), medan andra väljer att använda den i förhoppningen att det genererar några fler väljare. Den som vill veta mer om vem som skapar nyheterna kan läsa "Global Media Monitor" som analyserar media i 180 länder. Den senaste rapporten hittas här: https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/07/GMMP2020.ENG_.FINAL20210713.pdf
2023-03-07: Mikael Johansson, professor i psykologi vid Lunds universitet, berättade om hur vårt minne fungerar. Minnet är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för oss att förstå situationer, ger oss möjlighet att resa tillbaka i tiden och dessutom har det en viktigt funktion i det att vi förstår oss själva genom våra erfarenheter och hur vi agerar. Vi får bland annat lära oss att hjärnan är duktig på att fylla i luckor, vilket innebär att vi inte alltid minns "rätt" - vi minns saker som vi förstår dem, i förhållande till våra egna upplevelser och erfarenheter. Glömska är inte alltid problematisk (även om flera av oss tror det). Det är till exempel bra att glömma bort den gamla pin-koden till förmån för den nya.
2023-02-14: Thomas Frostberg, ekonomijournalist på bland annat SDS och DI, berättade om de ekonomiska trender han identifierat i sin spaning. Han pekar på fem händelser som påverkar ekonomin: 1) elpriserna, 2) inflationen, 3) räntorna, 4) varsel om uppsägningar, och 5) det offentligas agerande. Det mest intressanta enligt Thomas är hur människor kommer att agera givet de nya förutsättningarna. Vad vi använder våra pengar till respektive hur det offentliga (staten) agerar kommer att påverka konjunkturen. Avslutningsvis konstaterar Thomas att det mesta pekar åt fel håll. Men han konstaterar också att det kan svänga snabbt! 
2023-02-07: Karl-Gunnar Olsson startade den första universitetsutbildningen där man kan bli både arkitekt och ingenjör samtidigt. Utbildningen startades - och finns fortfarande kvar - vid Chalmers i Göteborg. Poängen är att studenterna ska kunna kombinera arkitektens kreativitet och känsla för estetik med ingenjörens tekniska kompetens. Vi fick följa studenterna på studieresor över världen, t ex till Trutg dil Fler i Schweiz, som är en vandringsled med 7 broar byggda med olika tekniker, men med det gemensamt att de alla följer landskapet och smälter in i miljön. Ett antal broar konstaterades värda ett besök, t ex: The Iron Bridge i Wales (den första järnbron), Forthbron (UNESCO världsarv utanför Edinburgh som ser ut som 6 liggande Eiffeltorn) samt Sofias bro på Sofiero (hängbro, inget för den höjdrädde).
2223-01-17: Professor Mats Alvesson berättar om sin senaste forskning inom organisationsfältet. Han hävdar bland annat att ökad byråkratisering hämmar tänkandet. Folk ägnar sig åt att följa märkliga regler istället för att tänka själva och använda sitt omdöme. Politiker har t ex endast två möjligheter att skapa förändring: mer pengar eller mer lagar. Det innebär att nya regelverk måste uppfyllas, det blir mer byråkrati och färre tankar. Vi ser också en tendens till försiktighet i tänkandet och utformar policys och planer för att minimera alla risker. Offer-tänkandet är utbrett, liksom kravet på att uttrycka rätt åsikter. Den som vill veta mer hänvisas till Mats Alvessons böcker: Extra allt! När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka, Dumhetsparadoxen, m fl.
2023-01-10: Rektor emeritus mm Göran Bexell berättade om Lundaandan med utgångspunkt i boken med samma namn. Lundandan konstaterades vara ett svårfångat fenomen, vilket inte minst illustreras av de olika perspektiv som bokens alla författare delar med sig av. Grunden verkar dock finnas i en kombination av humor och allvar som inte finns på andra ställen. Lundaandan präglas också av en antihierarkisk hållning och ett demokratiskt och kreativt förhållningssätt. Avslutningsvis konstaterar vi att den existerar. Liksom Ingvar Carlsson så tänker vi att om den ifrågasätts så är det sannolikt att den finns. Vill ni veta mer så finns ett boksamtal om Lundaandan här: https://youtu.be/igYJOOVwKMw
2022-12-13 Rotaryåret avslutades på Luciadagen med ett synnerligen intressant föredrag om vad som händer i "nygamla" Stadshallen. Den har fått en rejäl uppfräschning och det finns många nya tankar om aktiviteter framöver. Nu finns även en restaurang på plats så att både den kulturella och den mer fysiska hungern kan tillfredsställas. 
Nästa möte äger rum den 10 januari då vi äntligen får veta vad Lundaandan är (om den finns).
God Jul och Gott Nytt Rotaryår!
2022-11-01: Anders Sannerstedt, docent i Statsvetenskap och valexpert, analyserade det svenska valet och konstaterade att det var historiskt eftersom SD får vara med och styra (åtminstone indirekt) för första gången. Samtidigt var förändringen i mandat mellan blocken väldigt liten. Endast 2 mandat bytte sida. Förklaringen till skiftet menar Anders är de frågor som var högaktuella i media före valet, dvs högerfrågorna om lag och ordning, energi och kärnkraft. Alla partier pratar om sjukvård och skola så det utgör ingen skiljelinje i valet. Intressant nog så har V gått framåt i kommunerna trots bakslaget nationellt. Det förmodas bero på att Vänsterpartister har stödröstat på MP för att hålla dem kvar i riksdagen. Anders konstaterade också att "klassröstning" inte finns på samma sätt längre, istället kan vi se en uppdelning mellan hur män och kvinnor röstar. Dessutom verkar SD ha blivit det nya arbetarpartiet. Är man intresserad av att veta hur kommunerna ska styras går det bra att titta på Wikipedia. Där finns i detta fall källgranskad information.
Klubbmöten
Lund-Kloster

Vi möts fysiskt
tisdagar kl 12:15
Restaurang MEAT
Kattesund 8A
Lund,  222 23
Sweden
Krögaren Atte på MEAT hälsar oss välkomna! 
Funktionärer Lund-Kloster RK
President
Skattmästare
Sekreterare
Inkommande president
Vice Sekreterare
IT-Samordnare
Immediate Past President
Revisor
Revisor
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Kommande evenemang