Välkommen till

Lund-Kloster Rotaryklubb

Rotary är ett yrkesnätverk som arbetar för en bättre värld. Klubbmedlemmarna har olika upplevelser, bakgrunder, kunskaper och livsåskådningar som bidrar till att skapa intressanta möten och meningsfulla humanitära insatser. Lund-Kloster RK träffas varje tisdag för att utbyta erfarenheter och lyssna till ett intressant föredrag samtidigt som vi bidrar till den lokala och globala samhällsnyttan. 

 
Senaste nytt från klubbmöten
2022-06-14: Så var det dags att skifta president. Marie Löwegren tackade för sig och lämnade över kedjan till Olof Jarlman. Alla tackade alla för ett strålande Rotaryår och vi skålade särskilt för Willy Liljeheden som fick en välförtjänt PHF, samt för krögaren på MEAT som tar hand om oss på ett utmärkt sätt. Glad sommar önskas alla - vi ses igen den 23 augusti!
 
 
 
 
2022-06-07: Docenten i nationalekonomi Ann-Marie Pålsson har tillsammans med juristen Per Samuelsson och på uppdrag av Lärarnas riksförbund utrett frågan om aktiebolag i skolans värld. Ann-Marie konstaterar att ett förbud mot aktiebolagsformen inte löser skolans problem. Problemet är snarare att det inte finns några sidorestriktioner motsvarande t ex konsumentköplagen (som är till för att skydda konsumenter). Utredningen har bland annat kommit fram till att den fria etableringsrätten liksom vinsterna bör begränsas, att det inte bör finnas börsnoterade eller publika AB bland skolorna, att skolpengen måste relateras till uppdraget och att en diskussion om insynen i friskolor måste initieras. Ann-Marie och Per rekommenderar att man börjar om från början och grundligt diskuterar problematiken med friskolorna. Rapporten finns att läsa här: https://www.lr.se/opinion--debatt/undersokningar/2022/2022-03-21-marknadsskolan
2022-05-31: Anne-Marie Leander Touati berättade om det kvarter, Insula V1, i Pompeji som hon och hennes kollegor studerat sedan år 2000. Kvarteret är 3600 kvm och den tomtindelning som nu finns härstammar från första halvan av 100-talet f.Kr. då det (liksom i nutida Lund) var en ”byggboom” i Pompeji. Vi kan se två huvudgator, en nord-sydlig och en öst-västlig. Den nord-sydliga, Via del Vesuvio, lutar starkt, vilket fick betydelse när vattenledningar konstruerades under 40-talet e.Kr. då kejsar Claudius härskade. Då skapades vattenfördelare som förde in akveduktvatten, det konstruerades vattentrappor och prestigefyllda fontäner. Fantastiska målningar som speglar historien har hittats i det s.k. Epigramrummet. Senare utgrävningar har visat att ca en tiondel av befolkningen faktiskt stannade kvar i Pompeji trots vulkanutbrottet, sannolikt beroende på inställningen "det kommer att gå över". Mer om projektet går att läsa här: http://www.pompejiprojektet.se
2022-05-24: Charlotte Erlanson-Albertsson berättade om medicinska lundaprofessorers mer eller mindre användbara råd från 1965 och framåt. Samtliga finns samlade i boken ”Som sagt”. Charlotte menar att det på 60-talet fanns en obändig optimism bland lärarna. Det fanns också flera Nobelpriskandidater och en och annan livsnjutare – någon med vinkällare på institutionen. Citaten har alla ett sammanhang, men några tål att fundera på för sig själva, t ex: ”studera, studera, studera, men glöm inte att lyssna på klassisk musik”, ”om ni inte är förvirrade så har ni inte lyssnat”, ”ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid” samt ”jag följer inte strömmen, jag leder den”. Tänkvärt.
2022-05-17: Arkitekten Thomas Hellquist menar att Lund kan vara utsatt för fara! Lunds stadskärna utmärker sig genom att alla gator är svängda och att stora trädvolymer kliver ut i stadsrummet. Man möter staden lite snett under grönskan. Detta bör bevaras, menar Thomas, och ser en fara med att nybyggnationen i staden inte tar hänsyn till hur gatunätet fungerar och kan bevaras. Till exempel är inte det nya Biomedicinska centret i dialog med de Anshelmska husen i dess omgivning. Däremot fungerar Biskopshuset, UB och Allhelgonakyrkan väl som helhet eftersom deras olika stilar knyter an till det medeltida. Thomas finner ett antal oroande byggprojekt i Lund och har därför engagerat sig i föreningen AFSL som tagit fram 12 punkter för hållbart byggande i Lunds stadskärna. Mer information om detta finns här: https://afsl.se/
Tord Jonson berättade i sitt egoföredrag om olika livsval och sitt arbete som sjukhusgenetiker. Vi fick bland annat veta att Tord studerat i Paris som han fortfarande har en stark koppling till, att han doktorerat om pankreascancer och att han nu arbetar med att analysera DNA-prover från patienter med sällsynta sjukdomar. Analyserna söker förklaringar till sjukdomar genom att hitta avvikelser i genmassan. För att lyckas med detta har en metod som kan läsa av alla gener samtidigt utvecklats. Det finns dock mycket forskning kvar att göra inom genetiken, konstaterar Tord, eftersom vi fortfarande inte vet vad ca 70% av generna gör.
2022-04-26: Daniel Möller berättar om pekoral genom tiderna. Till att börja med konstateras att ordet pekoral är härlett ur latinets pecus som betyder ’boskap’. Då pecora betyder ’får’ på italienska, kan slutsatsen dras att pekoral helt enkelt är en fåraktig diktning. Denna fåraktiga diktning har dock funnits länge. Redan på 1600-talet parodierade Georg Stiernhielm i en hovbalett Sveno Dalius diktning och både Birger Sjöberg och August Strindberg uppmärksammade pekoralisterna. Utöver vanliga pekoral kan vi hitta ädelpekoral (t. ex. Karl Krüger-Hanssons) och pekoralpastischer, dvs avsiktliga pekoral som t. ex. Gunnar Ekelöfs texter publicerade i Grönköpings veckoblad. De avsiktliga pekoralen imiterar de oavsiktliga, ofta med en litteraturkritisk intention. Den intresserade kan läsa mer i antologin ”Tre sekler av svenska pekoral”.
2022-04-19: Det var inte meningen att Christina Wadstén-Malm skulle bli polis. Hon började på handelsgymnasium, men fick där en kvinnlig lärare i handelsrätt som imponerade så mycket på henne att hon valde att studera juridik i Lund. Sedan blev det tingsrättstjänstgöring i Halmstad som polisnotarie. I början av 70-talet kom det påbud om att rekrytera kvinnor till polischefsutbildning. Christina var inte särdeles intresserad, men hon ombads söka och blev, tillsammans med 19 män, antagen trots att hon vid intervjun meddelade att hon troligen var gravid... I utbildningen ingick 8 månader som polis i fält. Därefter arbetade hon bland annat som åklagare, polissekreterare, polisintendent och polischef. Kombinationen av juristexamen och polisutbildning har gett henne legitimitet i organisationen, även om en del anekdoter visade att det inte alltid var lätt att vara kvinna. Trots det har hon både utvecklat och avvecklat, varit med vid kärnkraftsdemonstrationerna vid Barsebäck och 30 november-demonstrationerna i Lund. Hon avslutade karriären som stabschef hos länspolismästaren i Malmö. 
Klubbmöten
Lund-Kloster

Vi möts fysiskt
tisdagar kl 12:15
Restaurang MEAT
Kattesund 8A
Lund,  222 23
Sweden
Krögaren Atte på MEAT hälsar oss välkomna! 
Funktionärer Lund-Kloster RK
President
Skattmästare
Sekreterare
Inkommande president
Vice Sekreterare
Immediate Past President
Revisor
Revisor
Närvarorapportör
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén