Välkommen till

Lund-Kloster Rotaryklubb

Rotary är ett yrkesnätverk som arbetar för en bättre värld. Klubbmedlemmarna har olika upplevelser, bakgrunder, kunskaper och livsåskådningar som bidrar till att skapa intressanta möten och meningsfulla humanitära insatser. Lund-Kloster RK träffas varje tisdag för att utbyta erfarenheter och lyssna till ett intressant föredrag samtidigt som vi bidrar till den lokala och globala samhällsnyttan. 

 
Senaste nytt från klubbmöten
2223-01-17: Professor Mats Alvesson berättar om sin senaste forskning inom organisationsfältet. Han hävdar bland annat att ökad byråkratisering hämmar tänkandet. Folk ägnar sig åt att följa märkliga regler istället för att tänka själva och använda sitt omdöme. Politiker har t ex endast två möjligheter att skapa förändring: mer pengar eller mer lagar. Det innebär att nya regelverk måste uppfyllas, det blir mer byråkrati och färre tankar. Vi ser också en tendens till försiktighet i tänkandet och utformar policys och planer för att minimera alla risker. Offer-tänkandet är utbrett, liksom kravet på att uttrycka rätt åsikter. Den som vill veta mer hänvisas till Mats Alvessons böcker: Extra allt! När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka, Dumhetsparadoxen, m fl.
2023-01-10: Rektor emeritus mm Göran Bexell berättade om Lundaandan med utgångspunkt i boken med samma namn. Lundandan konstaterades vara ett svårfångat fenomen, vilket inte minst illustreras av de olika perspektiv som bokens alla författare delar med sig av. Grunden verkar dock finnas i en kombination av humor och allvar som inte finns på andra ställen. Lundaandan präglas också av en antihierarkisk hållning och ett demokratiskt och kreativt förhållningssätt. Avslutningsvis konstaterar vi att den existerar. Liksom Ingvar Carlsson så tänker vi att om den ifrågasätts så är det sannolikt att den finns. Vill ni veta mer så finns ett boksamtal om Lundaandan här: https://youtu.be/igYJOOVwKMw
2022-12-13 Rotaryåret avslutades på Luciadagen med ett synnerligen intressant föredrag om vad som händer i "nygamla" Stadshallen. Den har fått en rejäl uppfräschning och det finns många nya tankar om aktiviteter framöver. Nu finns även en restaurang på plats så att både den kulturella och den mer fysiska hungern kan tillfredsställas. 
Nästa möte äger rum den 10 januari då vi äntligen får veta vad Lundaandan är (om den finns).
God Jul och Gott Nytt Rotaryår!
2022-11-01: Anders Sannerstedt, docent i Statsvetenskap och valexpert, analyserade det svenska valet och konstaterade att det var historiskt eftersom SD får vara med och styra (åtminstone indirekt) för första gången. Samtidigt var förändringen i mandat mellan blocken väldigt liten. Endast 2 mandat bytte sida. Förklaringen till skiftet menar Anders är de frågor som var högaktuella i media före valet, dvs högerfrågorna om lag och ordning, energi och kärnkraft. Alla partier pratar om sjukvård och skola så det utgör ingen skiljelinje i valet. Intressant nog så har V gått framåt i kommunerna trots bakslaget nationellt. Det förmodas bero på att Vänsterpartister har stödröstat på MP för att hålla dem kvar i riksdagen. Anders konstaterade också att "klassröstning" inte finns på samma sätt längre, istället kan vi se en uppdelning mellan hur män och kvinnor röstar. Dessutom verkar SD ha blivit det nya arbetarpartiet. Är man intresserad av att veta hur kommunerna ska styras går det bra att titta på Wikipedia. Där finns i detta fall källgranskad information.
2022-10-26: Stort tack till Olof Jarlman, Nas.Dr., Jubel.Dr., för en fantastisk kväll i näsans tecken! Här varierades anekdoter med nasotek, nasifieringar med disputationer, kända näsor med okända och doftsensationer med publikationer. Denna utsökta mix blandades med väldoftande (och -smakande) mat och dryck som besjöngs på Nasala utskottets vis. En kväll att minnas med alla sinnen!
2022-10-11: Michael Ekelund, VD för Atlant Fonder, berättade om olika strategier för kapitalförvaltning i dessa svårbedömda tider med inflation, räntehöjningar, krig och annat elände. 
2022-09-27: Christina Sjöblad berättade om dagboksskrivande på 1800-talet. Det förekom redan tidigare, men på 1800-talet började även borgarna skriva om händelser och tankar. Christina börjar med "Narcissus från Genève", Henri Frédéric Amiel, som var den förste som problematiserade dagboksskrivandet och hävdade att det var "verkligare än livet". Victoria Benedictsson såg dagboken som möjlighet till självanalys och samtal med sitt andra jag, sin pseudonym Ernst Ahlgren. Fredrika Bremer skrev läsvärda dagböcker från sina många resor och lundafotografen Lina John och hennes syster har skrivit intressant om sina liv som "karriärkvinnor". Generellt tar dagboken två vägar: ut i samhället med berättelser om saker som händer och in i själen hos den skrivande individen. En snabb inventering bland medlemmarna visade att ca 20% av de närvarande skriver dagbok. Bra material inför framtiden.
2022-09-20: Vår distriktsguvernör Ulf Bingsgård berättade om alla de möjligheter och utmaningar som Rotary står inför både lokalt, i distriktet och internationellt. Pandemin har uppenbarligen satt denna sten i rullning och det gamla slitna uttrycket "Quo Vadis" är verkligen aktuellt. Diskussioner förs nu på olika nivåer och vi själva och vår klubb måste naturligtvis också fundera på hur vi fortsätter att vara attraktiva och relevanta.
Klubbmöten
Lund-Kloster

Vi möts fysiskt
tisdagar kl 12:15
Restaurang MEAT
Kattesund 8A
Lund,  222 23
Sweden
Krögaren Atte på MEAT hälsar oss välkomna! 
Funktionärer Lund-Kloster RK
President
Skattmästare
Sekreterare
Inkommande president
Vice Sekreterare
IT-Samordnare
Immediate Past President
Revisor
Revisor
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Ledamot Programkommittén
Kommande evenemang