Afrika är nu förklarat poliofritt efter att bl a Rotary bidragit med pengar till detta omfattande projekt. I hela världen återstår nu endast Pakistan och Afghanistan att förklara polio-fria.