2023-02-07: Karl-Gunnar Olsson startade den första universitetsutbildningen där man kan bli både arkitekt och ingenjör samtidigt. Utbildningen startades - och finns fortfarande kvar - vid Chalmers i Göteborg. Poängen är att studenterna ska kunna kombinera arkitektens kreativitet och känsla för estetik med ingenjörens tekniska kompetens. Vi fick följa studenterna på studieresor över världen, t ex till Trutg dil Fler i Schweiz, som är en vandringsled med 7 broar byggda med olika tekniker, men med det gemensamt att de alla följer landskapet och smälter in i miljön. Ett antal broar konstaterades värda ett besök, t ex: The Iron Bridge i Wales (den första järnbron), Forthbron (UNESCO världsarv utanför Edinburgh som ser ut som 6 liggande Eiffeltorn) samt Sofias bro på Sofiero (hängbro, inget för den höjdrädde).