2022-05-17: Arkitekten Thomas Hellquist menar att Lund kan vara utsatt för fara! Lunds stadskärna utmärker sig genom att alla gator är svängda och att stora trädvolymer kliver ut i stadsrummet. Man möter staden lite snett under grönskan. Detta bör bevaras, menar Thomas, och ser en fara med att nybyggnationen i staden inte tar hänsyn till hur gatunätet fungerar och kan bevaras. Till exempel är inte det nya Biomedicinska centret i dialog med de Anshelmska husen i dess omgivning. Däremot fungerar Biskopshuset, UB och Allhelgonakyrkan väl som helhet eftersom deras olika stilar knyter an till det medeltida. Thomas finner ett antal oroande byggprojekt i Lund och har därför engagerat sig i föreningen AFSL som tagit fram 12 punkter för hållbart byggande i Lunds stadskärna. Mer information om detta finns här: https://afsl.se/