2023-02-14: Thomas Frostberg, ekonomijournalist på bland annat SDS och DI, berättade om de ekonomiska trender han identifierat i sin spaning. Han pekar på fem händelser som påverkar ekonomin: 1) elpriserna, 2) inflationen, 3) räntorna, 4) varsel om uppsägningar, och 5) det offentligas agerande. Det mest intressanta enligt Thomas är hur människor kommer att agera givet de nya förutsättningarna. Vad vi använder våra pengar till respektive hur det offentliga (staten) agerar kommer att påverka konjunkturen. Avslutningsvis konstaterar Thomas att det mesta pekar åt fel håll. Men han konstaterar också att det kan svänga snabbt!