Rotary International är världens största yrkesnätverk och har mer än 1,2 miljoner medlemmar fördelade över mer än 35 000 klubbar i 162 länder. Som organisation tar Rotary inte ställning i politiska och religiösa frågor. En viktig del i Rotarys världsomspännande verksamhet är att skapa en bättre värld och totalt bidrar Rotary årligen med ca 1,7 miljarder kronor för detta ändamål. Tillsammans med Bill och Melinda Gates stiftelse har Rotary i stort sett utrotat polio i världen.
 
Klubbarna är basen i Rotarys verksamhet och som medlem i en klubb är du välkommen att besöka Rotaryklubbar varhelst i världen. Den första klubben startade i Chicago 1905, den första i Sverige 1926 och de första klubbarna i Skåne år 1928. Vår klubb Lund-Kloster började sin verksamhet 1964.  
 
Varje klubb är självstyrande så hur det är att vara medlem varierar från klubb till klubb. Men alla klubbar är uppbyggda på samma sätt och förbinder sig att följa Rotarys ramverk. Allt arbete i en klubb är ideellt. Klubbmöten är det sammanhållande kittet för klubbens medlemmar och vår klubb har lunchmöten på tisdagar med uppehåll för större helger och ett längre sommaruppehåll. Vi äter en lunch och lyssnar på ett intressant föredrag med en extern talare. Vi stöder sociala och humanitära projekt både lokalt och globalt. Välkommen att lära känna oss!