2022-03-08: Jonas Hafström, tidigare ambassadör i bl a. Bangkok och Washington DC, gav sina personliga reflektioner om världsläget i och med Rysslands invasion av Ukraina. Han menar att situationen är mycket allvarlig och att det går att dra paralleller till 60-talets ryska upptrappning. Då var det Chrusjtjov som uppfattade USA (Kennedy) som svagt och tog chansen att försöka förändra maktbalansen. Putin verkar dock agera personligt snarare än politiskt. Han vill stöpa om säkerhetsordningen och viker inte från de krav han ställer. De diplomatiska samtal som förts har därför strandat och resultatet blir en upptrappning. Kremls avsikt är enligt Jonas att inrätta en marionettregering i Kiev och därefter underteckna ett ”fredsavtal”. Detta är uppenbart svårare än vad Putin tänkt sig och det finns risk för en långdragen konflikt som allvarligt påverkar såväl Ryssland som resten av världen. Gemensam försvarspolitik diskuteras i EU och frågan är om det kan bli fred så länge Putin sitter i Kreml. Han lär inte backa.