2022-10-11: Michael Ekelund, VD för Atlant Fonder, berättade om olika strategier för kapitalförvaltning i dessa svårbedömda tider med inflation, räntehöjningar, krig och annat elände.