2022-04-19: Det var inte meningen att Christina Wadstén-Malm skulle bli polis. Hon började på handelsgymnasium, men fick där en kvinnlig lärare i handelsrätt som imponerade så mycket på henne att hon valde att studera juridik i Lund. Sedan blev det tingsrättstjänstgöring i Halmstad som polisnotarie. I början av 70-talet kom det påbud om att rekrytera kvinnor till polischefsutbildning. Christina var inte särdeles intresserad, men hon ombads söka och blev, tillsammans med 19 män, antagen trots att hon vid intervjun meddelade att hon troligen var gravid... I utbildningen ingick 8 månader som polis i fält. Därefter arbetade hon bland annat som åklagare, polissekreterare, polisintendent och polischef. Kombinationen av juristexamen och polisutbildning har gett henne legitimitet i organisationen, även om en del anekdoter visade att det inte alltid var lätt att vara kvinna. Trots det har hon både utvecklat och avvecklat, varit med vid kärnkraftsdemonstrationerna vid Barsebäck och 30 november-demonstrationerna i Lund. Hon avslutade karriären som stabschef hos länspolismästaren i Malmö.