2022-04-12: Vad har trädens årsringar och konst gemensamt? Mycket, visade det sig, när Johannes Edvardsson berättade om sina besök på olika museer i Europa. Hans uppdrag som geolog var att åldersbestämma konstverk av Jacques Jordaens och Anthony Van Dyck, båda verksamma i början av 1600-talet. Med hjälp av årsringarna i målningarnas träpannåer gick det att åldersbestämma desamma, även om inte alla jublade när Johannes tog fram rakbladet för att skära i pannån. Förtroende måste byggas för att få komma nära dessa mångmiljonvärderade konstverk (vi fick 5 tips). Arbetet inom projektet ”Jordans Van Dyck Panel Paintings Project” ledde fram till dateringar som bekräftade konsthistorikers teorier, men också till avslöjanden av förfalskningar och upptäckter av original. Det gick åt mycket champagne för att fira …