2022-06-07: Docenten i nationalekonomi Ann-Marie Pålsson har tillsammans med juristen Per Samuelsson och på uppdrag av Lärarnas riksförbund utrett frågan om aktiebolag i skolans värld. Ann-Marie konstaterar att ett förbud mot aktiebolagsformen inte löser skolans problem. Problemet är snarare att det inte finns några sidorestriktioner motsvarande t ex konsumentköplagen (som är till för att skydda konsumenter). Utredningen har bland annat kommit fram till att den fria etableringsrätten liksom vinsterna bör begränsas, att det inte bör finnas börsnoterade eller publika AB bland skolorna, att skolpengen måste relateras till uppdraget och att en diskussion om insynen i friskolor måste initieras. Ann-Marie och Per rekommenderar att man börjar om från början och grundligt diskuterar problematiken med friskolorna. Rapporten finns att läsa här: https://www.lr.se/opinion--debatt/undersokningar/2022/2022-03-21-marknadsskolan