2023-03-07: Mikael Johansson, professor i psykologi vid Lunds universitet, berättade om hur vårt minne fungerar. Minnet är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för oss att förstå situationer, ger oss möjlighet att resa tillbaka i tiden och dessutom har det en viktigt funktion i det att vi förstår oss själva genom våra erfarenheter och hur vi agerar. Vi får bland annat lära oss att hjärnan är duktig på att fylla i luckor, vilket innebär att vi inte alltid minns "rätt" - vi minns saker som vi förstår dem, i förhållande till våra egna upplevelser och erfarenheter. Glömska är inte alltid problematisk (även om flera av oss tror det). Det är till exempel bra att glömma bort den gamla pin-koden till förmån för den nya.