2022-03-09: Tio medlemmar från tre olika Rotaryklubbar samlades i kväll på Fontänhuset för att sätta igång det mentorskapsprogram som diskuterats sedan före pandemin. Konstaterades att Fontänhuset, med Matilda Espmarker som klubbhuschef, bedriver en fantastisk verksamhet för både studenter och andra som behöver stöd för att komma tillbaka till studier eller yrkesverksamhet. Med mentorskap och kunskapsförmedling hoppas vi kunna bidra till att göra vägen framåt lite lättare.