2022-03-15: Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, berättade för oss om hur forskningen om robotar går framåt. Vi behöver (ännu) inte oroa oss för att robotar ska ta över världen – det behövs mycket mer kunskap innan robotar kan fungera på ett säkert sätt. Även om robotar kan lära sig imitera mänskligt beteende så kan resultatet bli väldigt fel eftersom de inte kan förstå motivet bakom handlingen. Men forskningen går framåt. Genom att lära roboten de rörelser hos människor som avslöjar olika känslor kan känslor som t ex empati imiteras av roboten. Men den kan fortfarande inte känna. Den är fortfarande en maskin.