2022-09-27: Christina Sjöblad berättade om dagboksskrivande på 1800-talet. Det förekom redan tidigare, men på 1800-talet började även borgarna skriva om händelser och tankar. Christina börjar med "Narcissus från Genève", Henri Frédéric Amiel, som var den förste som problematiserade dagboksskrivandet och hävdade att det var "verkligare än livet". Victoria Benedictsson såg dagboken som möjlighet till självanalys och samtal med sitt andra jag, sin pseudonym Ernst Ahlgren. Fredrika Bremer skrev läsvärda dagböcker från sina många resor och lundafotografen Lina John och hennes syster har skrivit intressant om sina liv som "karriärkvinnor". Generellt tar dagboken två vägar: ut i samhället med berättelser om saker som händer och in i själen hos den skrivande individen. En snabb inventering bland medlemmarna visade att ca 20% av de närvarande skriver dagbok. Bra material inför framtiden.