2022-05-31: Anne-Marie Leander Touati berättade om det kvarter, Insula V1, i Pompeji som hon och hennes kollegor studerat sedan år 2000. Kvarteret är 3600 kvm och den tomtindelning som nu finns härstammar från första halvan av 100-talet f.Kr. då det (liksom i nutida Lund) var en ”byggboom” i Pompeji. Vi kan se två huvudgator, en nord-sydlig och en öst-västlig. Den nord-sydliga, Via del Vesuvio, lutar starkt, vilket fick betydelse när vattenledningar konstruerades under 40-talet e.Kr. då kejsar Claudius härskade. Då skapades vattenfördelare som förde in akveduktvatten, det konstruerades vattentrappor och prestigefyllda fontäner. Fantastiska målningar som speglar historien har hittats i det s.k. Epigramrummet. Senare utgrävningar har visat att ca en tiondel av befolkningen faktiskt stannade kvar i Pompeji trots vulkanutbrottet, sannolikt beroende på inställningen "det kommer att gå över". Mer om projektet går att läsa här: http://www.pompejiprojektet.se