2022-04-05: Gubben Noach är en känd visa för de allra flesta av oss, vilket också visade sig när alla närvarande stämde upp i sång! De flesta av oss har säkert dessutom anat att den refererar till Bibelns Noa. Men visste ni att det endast är den första strofen av åtta som har denna koppling? Resten, berättade Johan Stenström, diktade Bellman upp helt fritt – inte minst delen om att Noach hade en förträfflig hustru som aldrig nekade honom en sup. Texten var inte okontroversiell. År 1768 uppmanade Lunds domkapitel alla präster i Skåne att samla in de exemplar av visan som var i omlopp eftersom den ”må bedröfwa och oroa alla rättsinnade …”. Noa har också en koppling till vin. För tusentals år sedan odlades det första vinet i området mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Det var precis här som Noa en gång strandade med sin ark. Detta var bara ett av flera intressanta sammanträffanden som Johan berättade om. Fler finns i boken ”Ordet och vinet”.