2022-06-14: Så var det dags att skifta president. Marie Löwegren tackade för sig och lämnade över kedjan till Olof Jarlman. Alla tackade alla för ett strålande Rotaryår och vi skålade särskilt för Willy Liljeheden som fick en välförtjänt PHF, samt för krögaren på MEAT som tar hand om oss på ett utmärkt sätt. Glad sommar önskas alla - vi ses igen den 23 augusti!