Klubben stöder under Rotaryåret 2021/22 följande projekt: