2022-04-26: Daniel Möller berättar om pekoral genom tiderna. Till att börja med konstateras att ordet pekoral är härlett ur latinets pecus som betyder ’boskap’. Då pecora betyder ’får’ på italienska, kan slutsatsen dras att pekoral helt enkelt är en fåraktig diktning. Denna fåraktiga diktning har dock funnits länge. Redan på 1600-talet parodierade Georg Stiernhielm i en hovbalett Sveno Dalius diktning och både Birger Sjöberg och August Strindberg uppmärksammade pekoralisterna. Utöver vanliga pekoral kan vi hitta ädelpekoral (t. ex. Karl Krüger-Hanssons) och pekoralpastischer, dvs avsiktliga pekoral som t. ex. Gunnar Ekelöfs texter publicerade i Grönköpings veckoblad. De avsiktliga pekoralen imiterar de oavsiktliga, ofta med en litteraturkritisk intention. Den intresserade kan läsa mer i antologin ”Tre sekler av svenska pekoral”.