2223-01-17: Professor Mats Alvesson berättar om sin senaste forskning inom organisationsfältet. Han hävdar bland annat att ökad byråkratisering hämmar tänkandet. Folk ägnar sig åt att följa märkliga regler istället för att tänka själva och använda sitt omdöme. Politiker har t ex endast två möjligheter att skapa förändring: mer pengar eller mer lagar. Det innebär att nya regelverk måste uppfyllas, det blir mer byråkrati och färre tankar. Vi ser också en tendens till försiktighet i tänkandet och utformar policys och planer för att minimera alla risker. Offer-tänkandet är utbrett, liksom kravet på att uttrycka rätt åsikter. Den som vill veta mer hänvisas till Mats Alvessons böcker: Extra allt! När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka, Dumhetsparadoxen, m fl.