Tord Jonson berättade i sitt egoföredrag om olika livsval och sitt arbete som sjukhusgenetiker. Vi fick bland annat veta att Tord studerat i Paris som han fortfarande har en stark koppling till, att han doktorerat om pankreascancer och att han nu arbetar med att analysera DNA-prover från patienter med sällsynta sjukdomar. Analyserna söker förklaringar till sjukdomar genom att hitta avvikelser i genmassan. För att lyckas med detta har en metod som kan läsa av alla gener samtidigt utvecklats. Det finns dock mycket forskning kvar att göra inom genetiken, konstaterar Tord, eftersom vi fortfarande inte vet vad ca 70% av generna gör.