2022-11-01: Anders Sannerstedt, docent i Statsvetenskap och valexpert, analyserade det svenska valet och konstaterade att det var historiskt eftersom SD får vara med och styra (åtminstone indirekt) för första gången. Samtidigt var förändringen i mandat mellan blocken väldigt liten. Endast 2 mandat bytte sida. Förklaringen till skiftet menar Anders är de frågor som var högaktuella i media före valet, dvs högerfrågorna om lag och ordning, energi och kärnkraft. Alla partier pratar om sjukvård och skola så det utgör ingen skiljelinje i valet. Intressant nog så har V gått framåt i kommunerna trots bakslaget nationellt. Det förmodas bero på att Vänsterpartister har stödröstat på MP för att hålla dem kvar i riksdagen. Anders konstaterade också att "klassröstning" inte finns på samma sätt längre, istället kan vi se en uppdelning mellan hur män och kvinnor röstar. Dessutom verkar SD ha blivit det nya arbetarpartiet. Är man intresserad av att veta hur kommunerna ska styras går det bra att titta på Wikipedia. Där finns i detta fall källgranskad information.