08
feb
2022
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Dubbelbeckasinen är en fantastisk fågel! Vi får under föredraget av Åke Lindström, professor i ekologi vid Lunds universitet, höra om en av de mest spektakulära flyttningar som djurvärlden känner: 250 g fågel, 2 miljoner vingslag, flyghastighet 90 km/h, tre dygn non-stop och ofta på 6000-8000 meters höjd där temperaturen är -20 grader Celsius. Hur vet vi allt detta? Och varför heter fågeln Dubbelbeckasin? Det, och annat, kommer att framgå vid föredraget. Åke Lindström är för övrigt också, på uppdrag av Naturvårdsverket, ansvarig för den nationella fågelövervakningen i Sverige.