25
jan
2022
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Hur kan människan behålla sin tro på Gud i ett koncentrationsläger? Har religionen någon plats i helvetet? I såväl judisk som kristen teologisk och filosofisk reflektion har de nazistiska koncentrations- och utrotningslägren beskrivits som en plats där Gud var frånvarande. Trots det finns det mycket som talar för att många av de människor som internerades och i många fall dödades höll fast vid sin religiösa övertygelse. Mitt i katastrofen blev religionen för många lägerfångar ett försök till att upprätthålla mening och att hålla ut. Alexander Maurits, docent i kyrkohistoria vid Lunds universitet, har studerat vittnesmål från kristna fångar i koncentrationslägret för kvinnor i Ravensbrück. Dessa finns bevarade i Ravensbrückarkivet vid universitetsbiblioteket i Lund. Genom vittnesmålen ger Alexander oss en bild av vilka uttryck som religionen tog sig hos de kristna fångarna.