20
apr
2021
Lund-Kloster
Zoom

Sweden

I dag hör man sällan latin pratas annat än vid doktorspromoveringen i Lund och det kan läsas på allt färre gymnasieskolor. Latin finns dock fortfarande kvar som ämne vid universitetets språk- och litteraturcentrum. Frågan är varför någon förutom forskarna i ämnet ska ägna sig åt latin idag? Cajsa Sjöberg, som är docent i latin vid Lunds universitet, kommer att förklara varför latinet historiskt blev så stort och varför kompetensen behövs inom en mängd områden även idag och i framtiden. 

Föredraget äger rum via Zoom. Länk sänds via e-post till klubbens medlemmar. Övriga klubbars medlemmar är varmt välkomna och ombeds kontakta programansvarig för länk.