15
okt
2019
Lund-Kloster
Restaurang Finn Inn
Dag Hammarskjölds väg 2
Lund,  224 64
Sweden

Vår nya medlem Kent Lundgren håller sitt ego-föredrag. Kents klassifikation är Industrial Evironmental Economics.