18
jan
2022
Lund-Kloster

Sweden

Mötet är inställt och framflyttat pga rådande smittspridning!

Churchill är med som rollgestalt i mer än 200 filmer, från 1914 och fram till våra dagar. Att gestalta denne man utgör ofta höjdpunkten i kända skådespelares karriärer. Detta är mycket passande eftersom Churchill själv var en filmentusiast av rang. Många av filmerna är starkt hyllande, i andra framstår Churchill i ett mer kritiskt ljus. Erik Hedling, professor emeritus i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier vid Lunds universitet, kommer att delge oss en mer distanserad - rätt eller fel - syn på den person som av britterna själva röstats fram som deras främste landsman genom tiderna.