12
okt
2021
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden
Frågan om drottning Kristinas genus eller könsroll har diskuterats. Redan under sin livstid väckte hennes manliga klädedräkt uppseende vilket gjorde att hon blev föremål  för grovt hån i s k smädeskrifter. Vad kan man utläsa om detta i hennes självbiografi och i de tre brev hon skrev till sin hovdam Ebba Sparre? Frågan kommer att besvaras av Eva Hættner Aurelius som är pensionerad professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.