23
mar
2021
Lund-Kloster
Zoom

Sweden

Det har konstaterats att det för en del Covid-19 patienter tar väldigt lång tid att bli helt friska. Brittisk forskning och siffror från projektet Covid symtom study tyder på att 2–5 procent av alla som insjuknar får långvariga symtom (Läkartidningen: Helhetsgrepp ska ge svar om långtidssjuka). Överläkaren och professorn i Neurologi, Håkan Widner, kommer att berätta mer om detta och om den nya arbetsgrupp för långtidssjuka i Covid-19 som startats på SUS.

Föredraget äger rum via Zoom. Länk sänds via e-post till klubbens medlemmar. Övriga klubbars medlemmar är varmt välkomna och ombeds kontakta programansvarig för länk.