10
mar
2020
Lund-Kloster
Finn Inn
Dag Hammarskjölds väg 2
Lund,
Sweden

Digitaliseringen är en del av nutiden och framtiden. Men vilka problem och möjligheter medför den? Göran Hermerén är professor i Medicinsk Etik vid Lunds universitet och välkänd från tidigare omgångar av TV-programmet Fråga Lund. Fortfarande i högsta grad aktiv var han ordförande för "European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)" i Bryssel 2002-2011 och är nu bland annat ordförande för den rådgivande kommittén för "the German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE)" i Bonn. https://hermeren.nu