29
okt
2019
Lund-Kloster
Finn Inn

Sweden

Den 31 oktober är det - om inget oförutsätt inträffar - deadline för Brexit. Vad kommer att hända? Hur kommer resultatet att påverka EU, Britter och inte minst resten av världen? Jörgen Hettne är verksam vid Centrum för Europaforskning vid Lund universitet och expert på Brexit. 

https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/joergen-hettne(cc298408-af5e-41fa-9a2a-87c4cfcc58d5).html