28
feb
2023
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Jenny Westerström kommer att presentera en del av den mängd material som efterlämnats i en gammal spånkoffert av Nils Ferlin. Hon har, tillsammans med Nils Ferlins systerbarnbarn Hans Rutberg, gått igenom denna koffert och hittat många intressanta och hittills okända verk. De båda gav 2021 ut boken "Efterskörd - Ferlinfynd från en spånkoffert".

Jenny Westerström är professor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hon var också under många år ordförande i Nils Ferlin-sällskapet, förmodligen beroende på att hon 1990 disputerade på en avhandling om just Ferlin.