17
mar
2020
Lund-Kloster
Finn Inn
Dag Hammarskjölds väg 2
Lund,
Sweden

Hur bygger man energieffektivt? Det handlar om "det goda klimatskalet" enligt Johnny Kronvall, professor emeritus i Byggteknik vid Malmö universitet och Senior Advisor vid StruSoft AB. Vi får bland annat veta vad ett gott klimatskal innebär och vad det betyder för byggnadens ekonomi, trivselfaktor, miljöpåverkan och långsiktiga hållbarhet. Mer om Johnny Kronvall: https://sv.wikipedia.org/wiki/Johnny_Kronvall