07
feb
2023
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Går det att skapa vackra broar utan att tumma på hållfastheten? Ja, säger Karl-Gunnar Olsson som är professor i arkitektur och teknik på Chalmers i Göteborg. Det krävs ett samspel mellan arkitekt och ingenjör som sträcker sig från restaurering och ombyggnad till utformning av nya byggnader. Hur detta samspel - och resultatet av det - ser ut får vi veta under föredraget.