05
okt
2021
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Tillhör Ryssland en europeisk eller asiatisk civilisation? Denna fråga kommer Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet med ett särskilt intresse för Ryssland och Östeuropa, att besvara på typiskt historikervis. En snabb utgrävning av Rysslands kulturskikt från 800-talet till Putins nutida ryska federation kommer att visa om Ryssland är öst eller väst, en fråga som både ryssarna själva och europeer ställt sig i flera hundra år.