12
jan
2021
Lund-Kloster
Zoom

Sweden

Vi diskuterar tillsammans hur vi vill att klubben ska mötas under våren: aktiviteter, föredrag, promenader?