23
feb
2021
Lund-Kloster
Zoom

Sweden

I dessa Covid-19-tider ser vi företag slås ut och hela branscher gå på knäna. Men vi ser också många fall av snabb omställning och kreativa lösningar för att behålla kunder och överleva. Vad är det som gör att vissa personer får idéer och ser möjligheter där andra inte gör det? Går det att lära sig att bli mer kreativ? Och vad innebär "kreativ förstörelse"? Dessa frågor besvaras av Marie Löwegren, lektor på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögkolan i Lund. 

Föredraget äger rum via Zoom. Länk sänds via e-post till klubbens medlemmar. Övriga klubbars medlemmar är varmt välkomna och ombeds kontakta programansvarig för länk.