04
maj
2021
Lund-Kloster
MEAT/Stadsparken
Lund,
Sweden

Under ledning av vår medlem Ulf Kristoffersson promenerar vi i Stadsparken.

Vi samlas utanför MEAT i Kattesund kl 11.30, promenerar Grönegatan ned och en runda i Stadsparken. Återtåg via St Månsgatan och Stålbrogatan. Beräknad tid ca 45 minuter i maklig takt. De som sedan vågar och vill kan (f.n. i grupper om max 4) inmundiga en måltid på MEAT, Gattostretto eller annat närliggande foderverk.