09
mar
2021
Lund-Kloster
Zoom

Sweden

Genetiska tester används alltmer inom hälso- och sjukvården som hjälp i diagnostik och val av behandlingar. De används också i familjer med känd ärftlig sjukdom, och som har en kraftigt ökad risk att insjukna, för att spåra friska släktingar. Samma sak gäller anlagsbärare med ökad risk att få ett barn med en allvarlig genetiskt orsakad sjukdom. Den tekniska utvecklingen har lett till att det idag finns möjligheter till att utföra tester omfattande 100-tals gener till en mycket rimlig kostnad. Detta har i sin tur lett till att det finns kommersiellt tillgängliga test att köpa "på marknaden", både sådana med hög potential att avslöja allvarlig sjukdom och sådana som ur en vetenskaplig synvinkel kan betraktas som charlataneri. Ulf Kristoffersson, docent och specialist i klinisk genetik vid Lunds universitet, diskuterar några aspekter på denna form av utvidgade genetiska anlagsbärartest ur både individ- och samhällsperspektiv.

Föredraget äger rum via Zoom. Länk sänds via e-post till klubbens medlemmar. Övriga klubbars medlemmar är varmt välkomna och ombeds kontakta programansvarig för länk.