04
apr
2023
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Hur går det för Skåne? Vilka trender kan vi se beträffande invånare, näringsliv och offentlig ekonomi? Rasmus Roos, VD för Sparbanken Skåne, berättar om den splittrade bilden av den skånska konjunkturen som framkommit i den senaste rapporten från banken. Bankens konjunkturrapporter hittas här: https://www.sparbankenskane.se/om-oss/skansk-konjunktur.html