03
mar
2020
Lund-Kloster
Finn Inn
Dag Hammarskjölds väg 2
Lund,
Sweden

Staffan Storm är tonsättare och lektor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö. Han har också under flera år skrivit musikkritik i Sydsvenskan och programtexter till Malmö Symfoniorkester. Vi får veta mer om vad det innebär att vara tonsättare; ur ett utbildnings -, yrkeslivs- och från Staffans eget perspektiv. Mer information finns här: https://www.mhm.lu.se/staffan-storm