22
okt
2019
Lund-Kloster
Finn Inn

Sweden

Ledarskap är blott en del i den arsenal av verktyg som chefer och medarbetare kan använda för att skapa en välfungerande grupp eller organisation, menar organisationsforskaren Stefan Sveningsson och hans kollegor. I deras bok "Reflextivt ledarskap" som blev utsedd till Årets HR-bok 2017 lyfts 5 alternativ till det uppmuntrande och inspirerande ledarskapet. 

https://www.lu.se/article/organisationsforskarna-ledarskap-overskattat-lita-pa-medarbetarna