01
feb
2022
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Vår nyblivne medlem Tord Jonson berättar om sig själv. På köpet får vi lite insikt i vad en genetiker gör.