19
okt
2021
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Rotarydistriktets guvernör för året, Ulf Bingsgård, berättar om sina ambitioner för Rotary. Bland annat får vi höra varför och på vilket sätt han menar att Rotary ska vara SKOJ - Samhällsrelevant, KOmmunicerande och Jämlikt.