21
sep
2021
Lund-Kloster
MEAT
Kattesund 8A
Lund,
Sweden

Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet. Han har bland annat forskat om hur historia brukas. Ett närliggande intresse är historia i bilder, till exempel i anslutning till monument, fotografier, filmer och tv-serier. Han kommer här främst att berätta om Lunds statyer.