Funktionärer

PresidentLars Göran Pärletun
Inkommande presidentKerstin Rosendahl
Past presidentEva Tornberg
SekreterareSten Skansjö
1. vice sekreterareAnnelie Augustinsson
SkattmästareWilly Liljeheden
TRF- och RFE-ansvarigMonika Lekander
 
Funktionärer LG Pärletun 2019-11-07 23:00:00Z 0

Klubbens historia

Den 26 maj 1964 träffades åtta män med målsättningen att starta en ny Rotaryklubb i Lund. En minnesanteckning visar följande deltagare: Gotthard Dieden, Alf Linderoth, Bertil Lindstrand, Joel Lundbladh, Folke Ors, Evert Rubenowitz, Olof Sundby och Knut Wachtmeister. Deltagarna enades om att ta kontakter och efterhöra intresset.
 
Den 13 oktober hölls ett sammanträde för organisation av Lund-Kloster Rotaryklubb och den 27 oktober höll klubben sitt första styrelsemöte. Till ordförande valdes Olof Sundby, då kyrkoherde i St Peters Klosters och Norra Nöbbelövs församlingar, sedermera ärkebiskop. Klubbens geografiska upptagningsområde var Lund väster om järnvägsbanan genom staden och klubbens namn knöt an till församlingsnamnet för västra Lund. Eftersom det inte fanns några Rotaryklubbar väster om Lund vid denna tid hade Lund-Kloster RK under flera decennier medlemmar som var bosatta eller yrkesverksamma i Lomma och Löddeköpinge. Klubbens emblem följer utformningen av det översta partiet av den östra fasaden på St Peters Klosters kyrka i Lund. Klubbens charterfest hölls den 5 mars 1965.
 
Klubben valde att samlas på tisdagsluncher på Restaurang Åke Hans på Bredgatan. Efter ca ett decennium flyttade klubben till Restaurang Finn Inn på Dag Hammarskjölds väg. Ett klubbsamråd hösten 1992 förordade inval av kvinnor och detta bekräftades vid ett styrelsemöte den 7 oktober 1992.
 
Presidenter
13 okt 1964 – 30 juni 1965, Olof Sundby (charterpresident)
1965/66: Olof Sundby
1966/67: Folke Ors
1967/68: Knut Wachmeister
1968/69: Arne Annmo
1969/70: Walter Ekstrand
1970/71: Hans Rendahl
1971/72: Lennart Nilsson
1972/73: Nils Erik Forssell
1973/74:
1974/75: Sven-Åke Tilly
1975/76: Bertil Lindquist
1976/77: Nils Palmborg
1977/78: Ebbe Åkesson
1978/79: Arne Sjöberg
1979/80: Olof Bergman
1980/81: Lennart Ottosson
1981/82: Håkan Nyman
1982/83: Lennart Ploman
1983/84: Sigurd Persson
1984/85: Bertil Romberg
1985/86: Jan Mårtensson
1986/87: Bertil Paulsson
1987/88: Jan Holmqvist
1988/89:
1989/90:
1990/91:
1991/92:
1992/93: Ingvar Sundgren
1993/94: Jörgen Holmqvist
1994/95:
1995/96: Börje Holmberg
1996/97: Henrik Bolander
1997/98: Ola Thulin
1998/99: Christer Wallin
1999/2000: Lennart Welin
2000/01: Per Alm
2001/02: Ulla Andreasson Neppelberg
2002/03: Rolf Larsen
2003/04:
2004/05: Siv Holmberg
2005/06: Claes-Göran Lindberg
2006/07: Maud Norrfalk-Johnsson
2007/08: Anki Mattisson
2008/09: Greger Andersson
2009/10: Ulf Kristoffersson
2010/11: Willy Liljeheden
2011/12: Bengt Sandberg
2012/13: Erik Hedling
2013/14: Henrik Dieden
2014/15: Ola Frelin
2015/16: Fredrik Lindström
2016/17: Marianne Ors
2017/18: Marianne Ors
2018/19: Eva Tornberg
2019/20: Lars Göran Pärletun
Klubbens historia LG Pärletun 2019-11-07 23:00:00Z 0

Presidentens sida

Lund-Kloster Rotaryklubb
 
Det är ett nöje för mig att som president under ett år leda vår klubb - en klubb som präglas av en öppen atmosfär och god stämning. Vår klubb har ca 50 medlemmar och på våra lunchmöten brukar ca 25 medlemmar delta och ofta gästas vi också av medlemmar från andra Rotaryklubbar. Vi samlas på tisdagar på Restaurang Finn Inn och här serveras vi en utsökt lunch och lyssnar på ett intressant föredrag på ca 20 minuter. Vi har en ambitiös programkommitté som sätter samman ett varierat program med duktiga talare. Våra föredragshållare ställer upp helt ideellt och i gengäld ger vi bidrag till Rotary Doctors.
 
Vi har en arbetsgrupp som arbetar med vår humanitära stödverksamhet. Detta år ger vi stöd till The Rotary Foundation och Rotary Doctors och lokalt stöder vi Fontänhuset i Lund.
 
Rotary är i första hand ett yrkesnätverk och vi vill ha en stor bredd och samla många skiftande yrkesgrupper i vårt samhälle. Om du känner för att bli medlem i Rotary ska du inte tveka utan kontakta vår klubb. Jag kan lova att du kommer att trivas med den avslappnade stämningen på våra möten och nyttan och nöjet i att knyta nya kontakter.
 
Lars Göran Pärletun
President 2019/20
Presidentens sida LG Pärletun 2019-11-07 23:00:00Z 0

Projekt

Klubben stöder under Rotaryåret 2019/20 
- The Rotary Foundation
- Rotary Doctors
- Fontänhuset i Lund
Projekt LG Pärletun 2019-11-07 23:00:00Z 0

Ett yrkesnätverk med humanitära insatser

Rotary International är världens största yrkesnätverk och har mer än 1,2 miljoner medlemmar fördelade över mer än 35 000 klubbar i 162 länder. Som organisation tar Rotary inte ställning i politiska och religiösa frågor. En viktig del i Rotarys världsomspännande verksamhet är att skapa en bättre värld och totalt bidrar Rotary årligen med ca 1,7 miljarder kronor för detta ändamål. Tillsammans med Bill och Melinda Gates stiftelse har Rotary i stort sett utrotat polio i världen.
 
Klubbarna är basen i Rotarys verksamhet och som medlem i en klubb är du välkommen att besöka Rotaryklubbar varhelst i världen. Den första klubben startade i Chicago 1905, den första i Sverige 1926 och de första klubbarna i Skåne år 1928. Vår klubb Lund-Kloster började sin verksamhet 1964.  
 
Varje klubb är självstyrande så hur det är att vara medlem varierar från klubb till klubb. Men alla klubbar är uppbyggda på samma sätt och förbinder sig att följa Rotarys ramverk. Allt arbete i en klubb är ideellt. Klubbmöten är det sammanhållande kittet för klubbens medlemmar och vår klubb har lunchmöten på tisdagar med uppehåll för större helger och ett längre sommaruppehåll. Vi äter en lunch och lyssnar på ett intressant föredrag med en extern talare. Vi stöder sociala och humanitära projekt både lokalt och globalt. Välkommen att lära känna oss!
Ett yrkesnätverk med humanitära insatser LG Pärletun 2019-11-07 23:00:00Z 0

Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik

story-thumbnail
Musik har varit en viktig del för ett vanligt liv för studenter på musikskolan för barn med funktionsnedsättning i heder av Paul Harris i Lublin, Polen.Skolan grundades av roterande medlemmar, och serverar 20 elever med olika funktionshinder, inklusive Downs syndrom, autism och synskador.Den Rotary Club av Lublin-Centrum-Marie Curie-Sklodowska har finansierat med hjälp av Rotary Foundations matchande bidrag och Henryk Wieniawski musikaliska sällskapet, som inrymmer skolan.
Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik 2018-03-28 04:00:00Z 0 musik

Rädda liv i Ghana

story-thumbnail
Vad är det som att ta ett stort team till Afrika?Det har förmodligen varit en av de mest givande upplevelserna i mitt liv.I mitten av februari började jag leder roterande medlemmar från hela den östra kusten av USA genom Ghana.Jag har försökt att ge teamet en ghanansk Välkommen som jag fått på mina tidigare resor.En stor resa är en verklig välsignelse eftersom varje person ser Ghana och vårt arbete på ett annat sätt.
Rädda liv i Ghana 2018-03-28 04:00:00Z 0

Indien firar tre år utan polio

story-thumbnail
I hela Indien och i världen, rotaryklubbar firar en viktig milstolpe: Indien har gått tre år utan ett nytt fall av polio.Senaste rapporterade fall var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011.Att markera detta historiska triumf, rotaryklubbar belysta sevärdheter och ikoniska strukturer i hela landet med fyra enkla men kraftfulla ord, ”Indien är polio gratis”.
Indien firar tre år utan polio 2018-03-27 22:00:00Z 0
Tags