Rotary International är världens största yrkesnätverk och har mer än 1,2 miljoner medlemmar fördelade över mer än 35 000 klubbar i 162 länder. Som organisation tar Rotary inte ställning i politiska och religiösa frågor. En viktig del i Rotarys världsomspännande verksamhet är att skapa en bättre värld och totalt bidrar Rotary årligen med ca 1,7 miljarder kronor för detta ändamål. Tillsammans med Bill och Melinda Gates stiftelse har Rotary i stort sett utrotat polio i världen. Läs mer om Rotary International här.
 
Klubbarna är basen i Rotarys verksamhet. Som medlem i en klubb är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar för att skapa nya kontakter och få ny kunskap. Den första klubben startade i Chicago 1905, den första i Sverige i Stockholm 1926 och de första klubbarna i Skåne år 1928. Vår klubb Lund-Kloster började sin verksamhet 1964. I Sverige finns idag ca 25.000 medlemmar fördelade på ca 500 Rotaryklubbar som i sin tur är uppdelade i 10 distrikt. Lund-Kloster RK tillhör distrikt 2390. Mer information om distriktets verksamhet hittas här.
 
Varje klubb är självstyrande så hur det är att vara medlem varierar från klubb till klubb. Men alla klubbar är uppbyggda på samma sätt och förbinder sig att följa Rotarys ramverk. Läs mer om "fyrfrågeprovet" här. Allt arbete i en klubb är ideellt. Klubbmöten är det sammanhållande kittet för klubbens medlemmar och vår klubb har lunchmöten på tisdagar med uppehåll för större helger och ett längre sommaruppehåll. Vi äter en lunch och lyssnar på ett intressant föredrag om något aktuellt ämne. I linje med Rotarys motto: "Service above Self" stöder vi sociala och humanitära projekt både lokalt och globalt.