Den 26 maj 1964 träffades åtta män med målsättningen att starta en ny Rotaryklubb i Lund. En minnesanteckning visar följande deltagare: Gotthard Dieden, Alf Linderoth, Bertil Lindstrand, Joel Lundbladh, Folke Ors, Evert Rubenowitz, Olof Sundby och Knut Wachtmeister. Deltagarna enades om att ta kontakter och efterhöra intresset. Bakgrunden till bildandet var bl.a. näringslivets utveckling samt den högre utbildningens expansion. Detta hade medfört att många yrkesgrenar inte var representerade i den befintliga föreningen Lund RK.  
 
Den 13 oktober hölls ett sammanträde för organisation av Lund-Kloster Rotaryklubb och den 27 oktober höll klubben sitt första styrelsemöte. Till ordförande valdes Olof Sundby, då kyrkoherde i St. Peters Klosters och Norra Nöbbelövs församlingar, sedermera ärkebiskop. Fadder vid bildandet var Carl Erik Holmberg, past president i Lund RK. Klubbens geografiska upptagningsområde var Lunds stad väster om järnvägslinjen genom staden samt Lommas och Kävlinges kommuner. Klubbens namn knöt an till församlingsnamnet för västra Lund. Klubbens emblem följer utformningen av det översta partiet av den östra fasaden på St. Peters Klosters kyrka i Lund. Klubbens charterfest hölls den 5 mars 1965. 
 
Ett klubbsamråd hösten 1992 förordade inval av kvinnor och detta bekräftades vid ett styrelsemöte den 7 oktober 1992. Den 4 mars 1993 invaldes klubbens första kvinnliga medlemmar, Margaretha Eriksson och Anne-Marie Pålsson. I december samma år invaldes ytterligare två kvinnor. Klubbens första kvinnliga president blev Ulla Andreasson Neppelberg. 
 
Klubben valde att samlas på lunch på tisdagar på Restaurang Åke Hans på Bredgatan 5. I maj 1976 drabbades restaurangen av en anlagd brand men verksamheten kunde fortsätta i den angränsade matsalen Fakiren. Restaurangens verksamhet upphörde dock lite mer än två år senare. Sista klubbmötet på Åke Hans ägde rum den 30 maj 1978. Restaurang Finn Inn på Dag Hammarskjölds väg blev klubbens nya hemvist och första mötet hölls här den 6 juni 1978. Pandemin 2020/2021 pressade många restaurangers ekonomi hårt och Finn Inn tvingades avsluta sin verksamhet. Den 1 juni 2021 hölls det sista klubbmötet utanför Finn Inn varvid Rotaryskylten monterades ned. Restaurang MEAT på Kattesund blev därefter klubbens nya mötesplats.
 
Presidenter
13 okt 1964 – 30 juni 1965, Olof Sundby (charterpresident)
1965/66: Olof Sundby
1966/67: Folke Ors
1967/68: Knut Wachtmeister
1968/69: Arne Annmo
1969/70: Walter Ekstrand
1970/71: Hans Rendahl
1971/72: Lennart Nilsson
1972/73: Nils Erik Forssell
1973/74: Hans Sandberg
1974/75: Sven-Åke Tilly
1975/76: Bertil Lindquist
1976/77: Nils Palmborg
1977/78: Ebbe Åkesson
1978/79: Arne Sjöberg
1979/80: Olof Bergman
1980/81: Lennart Ottosson
1981/82: Håkan Nyman
1982/83: Lennart Ploman
1983/84: Sigurd Persson
1984/85: Bertil Romberg
1985/86: Jan Mårtensson
1986/87: Bertil Paulsson
1987/88: Jan Holmqvist
1988/89: Lars Engvall
1989/90: Mauritz (Moje) Hain
1990/91: Kjell Lager
1991/92: Lars-Åke Sjöquist
1992/93: Ingvar Sundgren
1993/94: Jörgen Holmqvist
1994/95: Per Daniel Lindeberg
1995/96: Börje Holmberg
1996/97: Henrik Bolander
1997/98: Ola Thulin
1998/99: Christer Wallin
1999/2000: Lennart Welin
2000/01: Per Alm
2001/02: Ulla Andreasson Neppelberg
2002/03: Rolf Larsen
2003/04: Arne Berge
2004/05: Siv Holmberg
2005/06: Claes-Göran Lindberg
2006/07: Maud Norrfalk-Johnsson
2007/08: Anki Mattisson
2008/09: Greger Andersson
2009/10: Ulf Kristoffersson
2010/11: Willy Liljeheden
2011/12: Bengt Sandberg
2012/13: Erik Hedling
2013/14: Henrik Dieden
2014/15: Ola Frelin
2015/16: Fredrik Lindström
2016/17: Marianne Ors
2017/18: Marianne Ors
2018/19: Eva Tornberg
2019/20: Lars Göran Pärletun
2020/21: Kerstin Rosendahl
2021/22: Marie Löwegren
2022/23: Olof Jarlman
2023/24: Lars Andersson