2023-01-10: Rektor emeritus mm Göran Bexell berättade om Lundaandan med utgångspunkt i boken med samma namn. Lundandan konstaterades vara ett svårfångat fenomen, vilket inte minst illustreras av de olika perspektiv som bokens alla författare delar med sig av. Grunden verkar dock finnas i en kombination av humor och allvar som inte finns på andra ställen. Lundaandan präglas också av en antihierarkisk hållning och ett demokratiskt och kreativt förhållningssätt. Avslutningsvis konstaterar vi att den existerar. Liksom Ingvar Carlsson så tänker vi att om den ifrågasätts så är det sannolikt att den finns. Vill ni veta mer så finns ett boksamtal om Lundaandan här: https://youtu.be/igYJOOVwKMw